ABCeda zdrave prehrane

Količina i vrsta hrane koju jedemo nije biološki programirana već je uvelike uvjetovana društvenim, kulturološkim i psihološkim čimbenicima. Čovjek je prilagođen oskudnoj i neredovitoj opskrbi hranom, a ne obilju kakvo imamo danas. Stoga se više no ikada javlja potreba za kvalitetnim naputcima o pravilnoj prehrani.

Kako bi očuvali i poboljšali zdravlje potrebno je uvažavati znanstveno potvrđene principe pravilne prehrane: raznolikost, umjerenost i ravnotežu. Prehrambene navike oblikuju se u djetinjstvu,  a prehrambene potrebe  su specifične tijekom cijelog života ovisno o dobi čovjeka.

Prirodan i lagan izbor
Vodič kroz pravilnu prehranu
ABC u prehrani djece
Tijekom djetinjstva i adolescencije, u doba kada tijelo prolazi kroz brojne tjelesne promjene te intenzivno raste i razvija se, pravilna prehrana kao i adekvatan unos nutrijenata postaju posebno važni.
ABC u prehrani trudnica
Devet mjeseci od začeća do poroda djeteta razdoblje je intenzivnog rasta i kompleksnog funkcionalnog razvitka.
ABC u prehrani zrele aktivne populacije
U odrasloj dobi naglasak treba biti na prehrani koja održava sveopću vitalnost i zdravlje te sprečava nastanak bolesti.
ABC u prehrani osoba starije dobi
Starenje je prirodan proces određen brojnim fiziološkim i degenerativnim promjenama.
ABC u prehrani sportaša
Sportaši su specifična populacija s povećanim nutritivnim i energetskim potrebama.
PODIJELI SA
PRIJATELJIMA: